Porównaj charakterystyki promieniowania anten 1/4, 1/2, 5/8 l

 

      

 

Antena 5/8 ma dwa listki boczne, ale główny listek jest korzystniej przychylony do ziemi i jest bardziej płaski a tym samym łączność przyziemna jest możliwa w większym zasięgu. Wniosek jest jednoznaczny, dla łączności DX-owych najkorzystniejsza jest antena 5/8 fali.

 

Zwiększając długość części pionowej z 1/4 przez 1/2 do 5/8 l widać wyraźnie jak zmienia się korzystnie wielkość listka nad horyzontem (zdjęcia charakterystyk.). Optymalną charakterystykę otrzymuje się dla pionowego dipola 5/8 l, z listkiem pod kątem 12°. Dalsze wydłużanie wibratora powoduje skrócenie listka nadziemnego i szybki wzrost listka pod kątem 65°. W antenach tych przeciwwagi zachowują długość 1/4l.

 

Zysk anteny 5/8 l w stosunku do anteny 1/4l wynosi około +4 dB, a do anteny 1/2 około +1 dB.

 

W czasie prób przeprowadzanych z anteną 5/8 l, umieszczoną na dachu pojazdu zmieniając położenie w granicach kilku metrów okazało się, że przy antenie 5/8 l występowały znaczne zaniki sygnału, zaś przy antenie 1/4 l zaniki były nieco słabsze. Dla anteny 5/8 l w odległości 2 km sygnał był o 3,6 dB lepszy niż przy antenie 1/4 l, zaś w odległości 12 km tylko o 2 dB ze standardowym odchyleniem 2,6 dB. Wytłumaczyć to można wpływem odbić od otaczających rozległych przedmiotów (domy, słupy metale linie napowietrzne itp).

 

ANTON POLSKA Krzysztof Kaczmarek  tel: 042 640-11-75, www.anteny.net.pl, anteny@onet.pl